bvop Közadatkereső

Állampusztai KFT.
Székhely: 6327. Állampuszta
Adószám: 11033884-2-51
Cégjegyzékszám: 03-09-102802

Cégtörténet

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. Tulajdonosa a Magyar Állam.

A társaságot 1994. január 1.-én a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma alapította határozatlan időre. Alapítása átalakulással az 1992. évi LIII. törvény alapján történt.

Az Állampusztai KFT. az Állampusztai Célgazdaság általános jogutódja.

Tulajdonosi döntés alapján 2002-ben kivált a Nagyfai KFT. és ekkor alakult ki az Állampusztai Kft jelenlegi szerkezete. Kiváláskor az Állampusztai KFT. törzstőkéje 725.000.000 Ft-ban került megállapításra.

A társaság alapításkor meghatározott feladata az elítéltek foglalkoztatása.

A 2007. évi CVI. törvény hatálybalépésével változott a tulajdonosi képviselet, a tulajdonosi jogokat az MNV ZRT. gyakorolja. Vagyonkezelési szerződés alapján a Vagyonkezelő a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, képviseli Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy,  országos parancsnok.