Rólunk

A társaság 105 hektáros induló területe az évek során – többszöri változtatásokat követően – közel 10 000 hektárra növekedett. Az Állampusztai Célgazdaság 1973-ban vette át a Solti Állami Gazdaságot teljes területével és tevékenységével.

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 1994-ben egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakult. Tulajdonosa a Magyar Állam.

Jelenleg közel 5000 hektáron termesztünk szántóföldi növényeket. Fő terményeink a gabona mellett az olajos növények, valamint a bio körülmények között előállított termékek.

A növénytermesztés mellett cégünk másik fő tevékenységi köre az állattenyésztés. Hozzávetőlegesen évi 180 ezer csirkét hizlalunk és dolgozunk fel saját vágóhídunkon. Törzstenyészetnek minősül a Nóniusz ló ágazatunk jelenleg 60 jószággal, mangalica tenyészetünk 200 kocával, valamint a 2000 darabos merinó juhállományunk.

Célunk termékeink minőségének folyamatos javítása, így a termelési technológia fejlesztése mellett folyamatosan figyelemmel kísérjük a piaci igényeket és annak megfelelően a termelésbe bevonható új fajtákat.

A solti kerületben tésztaüzemet működtetünk, ahol elsősorban köret és levestészta termékekkel a hazai bv. intézetek belső ellátásához járulunk hozzá.

A társaság jövőképe, stratégiája és célja

Célunk, hogy folyamatos működés mellett évről-évre növeljük pozitív gazdasági eredményünket a fenntartható fejlődés elveinek figyelembe vételével.

Ezt a helyi erőforrások hasznosításával, környezetkímélő technológiák bevezetésével, mennyiségben növekvő, minőségben értékesebb mezőgazdasági terméket előállításával érhetjük el. Agrár-környezetgazdálkodási projektben résztvevő cégként kiemelten fontos számunkra, hogy a termelés fejlesztésével és a vidék alakításával egy jobb, élhetőbb környezet létrehozásához járuljunk hozzá.

ÉRTÉKEINK

Egy gazdasági társaság értékeinek meghatározásánál általában a gazdasági szempontból meghatározott értékeire, vagyon elemeire, vagyontárgyaira gondolunk. Ezen javak azonban önmagukban nem „működőképesek”, nem termelnek jövedelmet.

Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft értékei – a gazdasági szempontból meghatározható értékeken túl - alapvetően a munkavállalókon, az általuk képviselt erkölcsi normákon nyugszanak. Elvárjuk munkavállalóinktól, hogy értékrendjüknek természetes részét képezze az őszinteség, tisztelet, tisztesség, felelősség, elkötelezettség, méltányosság, fegyelem, nyitottság stb. Új kollégák kiválasztásánál felvételi elbeszélgetés során próbáljuk felmérni, hogy a jelölt megfelel-e ezen elvárásainknak. A munkavállalók által képviselt etikai normák összessége képezi a szervezet valós etikai értékeit. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Etikai Kódexe kiterjed a büntetés-végrehajtási szervezet feladatait végző személyi állomány valamely tagjára, így az Állampusztai Kft dolgozóira is. 

 Elkötelezettek vagyunk a szakértelem mellett. Az egyes munkaköröknél meghatározásra kerülnek az elvárt kompetenciák, képzettségi követelmények, és etikai értékeknek való megfelelés, melyeket a munkaerő kiválasztásnál figyelembe vesszük. Törekszünk az elvégzendő feladatok és a létszám összhangjára.  Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan javítjuk a munkakörülményeket. Munkavállalóink továbbképzéséről gondoskodunk, szükség esetén biztosítjuk, segítjük a továbbképzéseken való részvételt. Céljaink elérésének érdekében közreműködünk a vállalatcsoport szintű motivációs rendszer kidolgozásában. Szervezeti struktúránk jelentősen hozzájárul a szervezeti értékekhez, szolgálja a hatékony, gazdaságos, eredményes munkavégzést.


A vállalatirányítás kiemelt feladata a szervezet céljainak meghatározása, szem előtt tartva az Állampusztai Kft alapvető feladatát, a fogvatartottak foglalkoztatását; a gazdaságos működést, a külső és belső normáknak való megfelelést, a minőségi munkavégzést. A mindennapi vezetői értekezletek, és a vezetők által tartott napi eligazítások biztosítják az információk áramlását. Az „egységek” együttműködése, összhangja garantálja a céljaink elérését. A folyamatok, és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok meghatározása (kockázatkezelés táblázatokban történő rögzítése) iránymutatást ad munkánk során.

Önmagunkban azonban sokszor nem tudunk eredményesek lenni, szükséges a külső környezettel történő együttműködés.

 Kollégáink munkavégzését a napi eligazításokon túl szabályzatok kiadásával segítjük. Vezetőink „ajtaja” mindig nyitva áll a kollégák előtt.

Adatvédelmi incidens, valamint integritást sértő esemény, visszaélés észlelése esetén bejelentés tehető az adatvédelmi tisztviselőnél, illetve a megfelelési tanácsadónál.

 Folyamatos megújulás mellett feladatunk a jövőképünk – célkitűzéseink – értékeink – cselekedeteink összhangjának biztosítása, kiemelve a fogvatartottak társadalomba történő beilleszkedésének, reintegrációjának segítését.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!