Tájékoztatás panasz és közérdekű bejelentés tételéről

Tájékoztatás panasz és közérdekű bejelentés tételéről

 Az Állampusztai Kft-hez a panasz és közérdekű bejelentés szóban és írásban is tehető:

  • szóban a 06-78/407-860 számon történő előzetes egyeztetést követően Gombos Róbert bv. ezredes, ügyvezetőnél, akadályoztatása esetén helyetteseinél;
  • írásban: postai úton:6327 Állampuszta 1. Harta 0148/25 hrsz. címen, vagy elektronikus úton aptakft@t-online.hu címen.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Pktv.) alapján:

  • a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más- így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat;
  • a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.  A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Szóban tett panasz, közérdekű bejelentés (továbbiakban együtt: bejelentés) esetén a bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy kéri-e személyes adatainak zártan kezelését, írásbeli bejelentés esetén, ha a bejelentő nem rendelkezik róla, a zárt adatkezelési igényt vélelmezzük.

A bejelentés iratanyagába az arra jogosult betekinthet; a betekintést írásban kell kérni, a fenti címen.

 A fenti szabályokon kívüli részletszabályokat a panasz és közérdekű bejelentések kezelésének eljárásrendjéről szóló 211-16/2022. számú ügyvezetői utasítás tartalmazza.


A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!